SUSTAINABLE LUXURY

HVA ER BÆREKRAFT?

Utvikling som imøtekommer dagens behov uten at det går på bekostning av kommende generasjoners evne til å få dekket sine egne behov.


Gjenbruk av materialer betyr mindre avfall og minimerer miljøskader. Fokuset vårt er å sikre en bærekraftig fremtid, og vi jobber kontinuerlig med å optimalisere prosessene våre slik at vi kan bli enda mer bærekraftige.

 

NATUREN ER VÅR VIKTIGSTE LEVERANDØR

VI MÅ VERNE OM DETTE FORHOLDET. HVER DAG.

Våre produkter er laget av de aller beste naturlige ingrediensene - fra lakrisrøtter til kakaobønner, fra kaffebønner fra Kieni i Kenya til vanilje fra Madagaskar. Fra økologisk chili fra en liten gård i Danmark til ville bær som er håndplukket i skogen.


Vi er dypt avhengige av en global, sunn og bærekraftig natur, og vi skal gjøre alt vi kan for å ta vare på vår planet.

VI JOBBER MED FNs GLOBALE MÅL FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

I 2015 ble verdens ledere enige om 17 globale mål. Disse målene kan skape en bedre verden innen 2030 ved å avslutte fattigdom, bekjempe ulikheter og takle hastende klimaendringer. Veiledet av disse målene, er det nå opp til oss alle, regjeringer, bedrifter, sivilsamfunnet og allmennheten, til å jobbe sammen for å bygge en bedre fremtid for alle.

   

VÅRE MEST RELEVANTE BIDRAG

Hos LAKRIDS BY BÜLOW fokuserer vi vårt arbeid innenfor tre mål, hvor vi som konfektprodusent har muligheten til å ha en reell innflytelse.

 

DEFINISJON: Vår nåværende avhengighet av fossile brensler er uholdbar og skadelig for planeten, og det er grunnen til at vi må endre måten vi produserer og forbruker energi. Implementering av nye energiløsninger er viktig for å imøtekomme klimaendringene, en av de største truslene mot vår egen overlevelse.

 

DEFINISJON : Planeten vår har gitt oss en overflod av naturressurser, men vi har ikke brukt dem ansvarlig og konsumerer for tiden langt utover hva planeten vår kan tilby. Vi må lære å bruke og produsere på bærekraftige måter som kan reversere skaden vi har påført planeten.

 

DEFINISJON: De globale målene kan bare oppfylles hvis vi jobber sammen. Internasjonale investeringer og støtte er nødvendig for å sikre innovativ teknologisk utvikling, rettferdig handel og markedsadgang, spesielt for utviklingsland. For å bygge en bedre verden er vi nødt til å være støttende, empatiske, oppfinnsomme, lidenskapelige og fremfor alt, samarbeidsvillige.

VÅRE INITIATIVER

REN ENERGI

Siden 2020 har vår produksjon kjørt på 100% grønn energi. Til tross for en fordobling av vår produksjon fra 2016 til 2020 har vi klart å redusere våre produksjonsrelaterte CO2-utslipp med 98% siden 2016.

EMBALLASJE

Vi jobber kontinuerlig med å redusere mengden av emballasje og avtrykket fra materialene vi bruker. Vi har redusert våre CO2-utslipp fra emballasje med 40% siden 2016. Det mest omfattende initiativet har vært utskiftningen av materialene i våre bokser. Som den første konfeksjonsprodusenten i verden er våre bokser laget av 100% gjenvunnet og gjenbrukbar plast.

REDUSERT VANNFORBRUK

Vi har redusert vannforbruket pr. kg produsert med 34% siden 2016, gjennom mer effektiv rengjøring og modernisert utstyr.

AVFALLSHÅNDTERING

Avfall kan ikke unngås fullstendig, men det kan reduseres, brukes på nytt og resirkuleres. “Mindre, men bedre” er mantraet vårt. Som gourmetprodusent i et nisjemarked er vi et motstykke til masseproduksjon og masseforbruk. Produktene våre kjøpes for å nytes og blir sjeldent kastet vekk. Vi har redusert avfall pr. kg produsert med 44% siden 2016. Dette er oppnådd gjennom forbedringer av produksjonsprosesser, kvalitet og sortering.

SAMARBEID

Mål kan kun oppnås hvis vi jobber sammen. Valget av rette partnere og etableringen av nære relasjoner er avgjørende for vår bærekraftige utvikling og fremtid. Vi velger nøye alle våre ingredienser fra de beste leverandørene, for å sikre den høyeste kvaliteten og en bærekraftig produksjonskjede. I tillegg bruker vi vår rekkevidde og innflytelse som selskap til å støtte utvalgte organisasjoner og prosjekter som gjør en forskjell for de globale mål for bærekraftig utvikling.

R-de-kors-logo
8792655 300x300
Calle

EMBALLASJE

VÅRE NYE BOKSER ER RESIRKULERT OG GJENVINNBARE.

Våre nye bokser er laget av 100% resirkulert plastikk (R-PET) og vi fjerner alt metall fra forseglingen av boksen. Lokket er laget av ny plastikk, men vi jobber hardt med å finne en mer bærekraftig løsning for denne delen av innpakningen. Når du har hatt glede av din lakris og boksen er tom, oppfordrer vi deg til å hjelpe oss med å beskytte miljøet ved å plassere den i en gjenbrukscontainer for plastikk - og dermed gi den en fremtid.

"Våre bokser har en fortid, ved å resirkulere kan du gi de en fremtid"

  • Johan Bülow

ANSVARLIG OG BÆREDYKTIG GAVEINNPAKNING

Vi jobber kontinuerlig med å redusere våre avtrykk på miljøet med vår innpakning og de materialer vi bruker. Våre gave løsninger er nå laget av 70% resirkulert papp. De tomme eskene skal kastes på en forsvarlig måte og esken bør skilles fra plastikken.

   

 

Frequently asked questions

Do you have questions? We have answers

Is LAKRIDS BY BÜLOW 100% sustainable?

No, we're not 100% sustainable yet. We are constantly working on improving and reducing our environmental impact. Among other things, our first step is making our jars from 100% sustainable plastic and use recycled cardboard for our giftboxes.

What does sustainable luxury mean?

Sustainable luxury means that we strive to create a luxurious, high quality product experience that meets the desire of our present customers, without compromising the ability for future generations to meet their own needs.

What are the jars made of?

Our new jar is made from 100% recycled plastic (R-PET) and we will remove the metal from the sealing of the jar. The lid is made of virgin plastic, but we are working hard on finding a more sustainable solution for this part of the packaging.

How to recycle?

The empty jars and carton packages should be disposed of in a responsible manner and the carton should be separated from the plastic tray.